Déi "Lampecher Fliichteschësser" organiséieren dëst Joer fir déi fënnefte Kéier, vum 23ten Juli bis den 18ten September, hiren Maislabyrinth.

Dës Manifestatioun huet an der Vergaangenheet  (1998, 1999, 2004 et 2010) bis zu 18'000 Leit empfaang. 1998 hu mir matt engem Labyrinth vun 1,5 ha ugefang, 2004 woaren et schonn 3,5 ha. D'2010er Editioun wor dunn matt 7 ha dee gréisste Labyrinth dee jee zu Lëtzebuerg organiséiert gouf.

Mir organiséieren en flotten Animatiouns-Programm iwwert déi 9 Woche verdeelt, matt Nocturnen op de Weekender matt Vollmound. Den Detail vum Manifestatiounskalenner fannt Dir hei um Site.

Dëst Joer gëtt de Labyrinth ënnert dem Thema "Lëtzebuerg", op engem Feld vu 5 ha, organiséiert. Eng Kuliss vun 30 Meter gëtt ënnert dësem Thema op der Haaptplaatz opgeriicht.

Kommt eis besichen, Dir wärt et net bereien!